Żanżan Kelma – Kompetizzjoni tal-Ispellija ġewwa l-Primarja

May 23, 2022

 Categories

  Tags

Latest news stories

BRIDGES OF PEACE: Chaplaincy Week 2023

Friends in the Lord, We Care Week, Ignatius 500… what do these titles have in common? Every year, the Chaplaincy Team at St Aloysius College Primary School organises a special week of reflection, action and celebration centred around the annual Ignatian theme. During...

read more

Din is-sena, il-Prep 5 introduċew ktieb tal-qari ġdid li jismu “L-Ispettaklu Stupend: Żanżan Kelma”. Il-ktieb isegwi l-istorja ta’ tifla “India” li tieħu sehem f’kompetizzjoni tal-ispellija. Kull kapitlu jibda b’kelma interessanti bil-Malti li tagħti ħjiel dwar dak li ser jiġri fil-kapitlu. Dawn il-kliem ġew magħqudin f’pakketti u ġew mgħotija lill-istudenti. Ms Roberta (assistent kap) ġietha l-idea biex norganizzaw kompetizzjoni. Flimkien mal-għalliema, ġew diskussi r-regoli u l-pakketti tal-kliem tqassmu lit-tfal.

Il-kompetizzjoni kienet maqsuma f’erba’ taqsimiet sakemm kellna tifel rebbieħ minn kull klassi. Fl-aħħar rebaħ tifel wieħed mill-klassijiet kollha tal-Prep 5.

Din l-inizjattiva għenet lis-subien jieħdu interess u jimirħu iktar fil-vokabularju u spellija tal-Malti.

It-tifel rebbieħ ta’ din il-kompetizzjoni huwa Enrico Bonavia (Prep 5 DD)!

Araw ir-ritratti hawnhekk

Sfida Assoluta

Eżerċizzju esklussiv li ngħata lis-subien kollha kienet sfida fejn min jirnexxilu joħloq storja u juża tal-anqas 20 mis-26 kelma li jibdew kull kapitlu, ikun inkurunat Maestru tal-Kitba!

It-tifel li għoġbu jidħol għal din l-isfida u ħareġ rebbieħ bħala l-Maestru tal-Kitba huwa Jake Said (Prep 5 DD)!

Din ta’ taħt hija l-istorja li kiteb Jake:

It-Tifel Dragun

Is-sena l-oħra, Elisa, John u jien waqafna b’kumbinazzjoni fuq gżira misterjuża, b’dgħajsa żgħira.

Il-gżira kienet kollha ramel, ħaxix u siġar. Meta ħarisna mill-bogħod rajna xena panoramika mill-isbaħ. Wara li mxejna ftit, rajna immaġini sorprendenti; tifel jitrasforma ruħu f’dragun. Konna ħosbiena x’ser naqbdu nagħmlu. Konna lkoll imbeżża’ ħafna, ħassejna ruħna mħawda x’ser naqbdu nagħmlu u mwerwra. Elisa, li kienet l-izgħar fostna, bdiet titriegħed ħafna u ħassitha skunċertata. Din il-kreatura kienet maestuża, kellha żewġt iġwienaħ ħomor, ras kbira sewda u denb twil kollu kuluri. B’dan l-avveniment ħassejna li d-dragun ser ikun diżastruż u ħa jkollna bżonn emerġenza biex naħarbu minn fuq din il-gżira. Id-dragun resaq lejna u staqsiena x’jisimna. John u Elisa stagħġbu ħafna meta raw li d-dragun jitkellem u li kien mans. Elisa, li kienet tifla biżbetka, ħassitha tittituba x’ser taqbad tagħmel imma kienet kuraġġuża biżżejjed li tagħmel pass ’il quddiem.

Kienet deċiżjoni għaqlija li nirrisponduh lura u Elisa irsistiet biex tkellmu, imma ħassitha skuraġġanti quddiem dan id-dragun tant enormi. John u jiena irrispondejna lura u għednielu li ġejna fuq din il-gżira misterjuża għax konna intlifna. Id-dragun qalilna li huwa jismu Peter u biex ma ngħidu xejn li konna rajnieh fuq din il-gżira. Aħna wegħednieh li mhu ser ngħidu xejn u qabel ma tlaqna irringrazzjajnieh għax tassew kien dragun gentili.

Din l-avventura tibqa’ żgur memorabbli għalina għax ma nistgħu ninsewha qatt u ma nistgħu ngħidu lil ħadd biha!

-Is-Sa Daphne u s-Sa Roberta

Prosit lil kulħadd!

***

Communications Officer Administrator
Communications Officer - St Aloysius College Malta

Bringing you all the latest College news and updates!

See the complete editorial

Latest news stories

NEW: Sixth Form Prospectus and Course Options – 2023-2024

** 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐅𝐎𝐑𝐌 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒 ** Check out the Prospectus and Course Options documents for scholastic year 2023-2024: >> Sixth Form page: https://staloysius.edu.mt/sixth-form/ >> Prospectus & Course Options:...