Żanżan Kelma – Kompetizzjoni tal-Ispellija ġewwa l-Primarja

May 23, 2022

 Categories

  Tags

Latest news stories

New Fitness Centre launched

A launch of the new Fitness Centre was held on Tuesday morning. Members from Vassallo, together with the administration of St. Aloysius College and P.E teachers of the school were present. The new fitness centre is part of a major investment in sport complex...

read more

Din is-sena, il-Prep 5 introduċew ktieb tal-qari ġdid li jismu “L-Ispettaklu Stupend: Żanżan Kelma”. Il-ktieb isegwi l-istorja ta’ tifla “India” li tieħu sehem f’kompetizzjoni tal-ispellija. Kull kapitlu jibda b’kelma interessanti bil-Malti li tagħti ħjiel dwar dak li ser jiġri fil-kapitlu. Dawn il-kliem ġew magħqudin f’pakketti u ġew mgħotija lill-istudenti. Ms Roberta (assistent kap) ġietha l-idea biex norganizzaw kompetizzjoni. Flimkien mal-għalliema, ġew diskussi r-regoli u l-pakketti tal-kliem tqassmu lit-tfal.

Il-kompetizzjoni kienet maqsuma f’erba’ taqsimiet sakemm kellna tifel rebbieħ minn kull klassi. Fl-aħħar rebaħ tifel wieħed mill-klassijiet kollha tal-Prep 5.

Din l-inizjattiva għenet lis-subien jieħdu interess u jimirħu iktar fil-vokabularju u spellija tal-Malti.

It-tifel rebbieħ ta’ din il-kompetizzjoni huwa Enrico Bonavia (Prep 5 DD)!

Araw ir-ritratti hawnhekk

Sfida Assoluta

Eżerċizzju esklussiv li ngħata lis-subien kollha kienet sfida fejn min jirnexxilu joħloq storja u juża tal-anqas 20 mis-26 kelma li jibdew kull kapitlu, ikun inkurunat Maestru tal-Kitba!

It-tifel li għoġbu jidħol għal din l-isfida u ħareġ rebbieħ bħala l-Maestru tal-Kitba huwa Jake Said (Prep 5 DD)!

Din ta’ taħt hija l-istorja li kiteb Jake:

It-Tifel Dragun

Is-sena l-oħra, Elisa, John u jien waqafna b’kumbinazzjoni fuq gżira misterjuża, b’dgħajsa żgħira.

Il-gżira kienet kollha ramel, ħaxix u siġar. Meta ħarisna mill-bogħod rajna xena panoramika mill-isbaħ. Wara li mxejna ftit, rajna immaġini sorprendenti; tifel jitrasforma ruħu f’dragun. Konna ħosbiena x’ser naqbdu nagħmlu. Konna lkoll imbeżża’ ħafna, ħassejna ruħna mħawda x’ser naqbdu nagħmlu u mwerwra. Elisa, li kienet l-izgħar fostna, bdiet titriegħed ħafna u ħassitha skunċertata. Din il-kreatura kienet maestuża, kellha żewġt iġwienaħ ħomor, ras kbira sewda u denb twil kollu kuluri. B’dan l-avveniment ħassejna li d-dragun ser ikun diżastruż u ħa jkollna bżonn emerġenza biex naħarbu minn fuq din il-gżira. Id-dragun resaq lejna u staqsiena x’jisimna. John u Elisa stagħġbu ħafna meta raw li d-dragun jitkellem u li kien mans. Elisa, li kienet tifla biżbetka, ħassitha tittituba x’ser taqbad tagħmel imma kienet kuraġġuża biżżejjed li tagħmel pass ’il quddiem.

Kienet deċiżjoni għaqlija li nirrisponduh lura u Elisa irsistiet biex tkellmu, imma ħassitha skuraġġanti quddiem dan id-dragun tant enormi. John u jiena irrispondejna lura u għednielu li ġejna fuq din il-gżira misterjuża għax konna intlifna. Id-dragun qalilna li huwa jismu Peter u biex ma ngħidu xejn li konna rajnieh fuq din il-gżira. Aħna wegħednieh li mhu ser ngħidu xejn u qabel ma tlaqna irringrazzjajnieh għax tassew kien dragun gentili.

Din l-avventura tibqa’ żgur memorabbli għalina għax ma nistgħu ninsewha qatt u ma nistgħu ngħidu lil ħadd biha!

-Is-Sa Daphne u s-Sa Roberta

Prosit lil kulħadd!

***

Communications Officer Administrator
Communications Officer - St Aloysius College Malta

Bringing you all the latest College news and updates!

See the complete editorial

Latest news stories

Students work on booklet with vegan recipes

The Ekoskola initiative encourages meat-free meals at least once a week, aiming to promote sustainability and environmental awareness among our school community. The demand of meat is associated with high levels of greenhouse gas emissions, deforestation, and water...

Indigenous trees planted as part of sport complex project

As the St Aloysius Sports Complex project is approaching the end later on this year, a short but significant ceremony was held at the Park tal-Majjistral organized jointly by St Aloysius College and the Vassallo Group in which a number of indigenous trees were...

Read: Letter to parents on teachers’ strike

A LETTER TO PARENTS BY THE SECRETERIAT FOR CATHOLIC EDUCATION ON THE INDUSTRIAL ACTION BY TEACHERS: Dear Parent, Legal Guardian, The Collective Agreement between the State and the Malta Union of Teachers (MUT), as well as the one between Church Authorities and the MUT...