Żanżan Kelma – Kompetizzjoni tal-Ispellija ġewwa l-Primarja

May 23, 2022

 Categories

  Tags

Latest news stories

Advent Reflections: A special series

As we know, Advent is a time of reflection and preparation. Throughout the journey towards Christmas, we will be sharing a special weekly reflection, courtesy of our Chaplains and Assistant Chaplains. We have kicked off the series with a lovely piece penned by Fr Paul...

read more

In memoriam – Mr Matthew Naudi

    Our dear colleague and friend, Matthew Naudi, passed away late last week, leaving us all shocked and saddened by his loss. Matthew joined St Aloysius College as an LSE in 2013, and became a prefect soon after. He was also the founder of Whiz Team Adventure, which...

read more

In memoriam – Mr Joseph Baluci

We were saddened to hear of the passing of Mr Joseph Baluci, who was a teacher at our Secondary School from 1992 till 2000. Mr Baluci taught Maltese and Art. He was very much involved in cultural activities at the college (such as in the organisation of concerts and...

read more

Happy World Teachers’ Day!

TO ALL MEMBERS OF STAFF AT ST ALOYSIUS COLLEGE Dear colleagues, We are writing to thank you, educators at St Aloysius College, for your vocation, commitment and generosity. May the Lord bless all your efforts to reach out to students of all abilities in our College....

read more

Din is-sena, il-Prep 5 introduċew ktieb tal-qari ġdid li jismu “L-Ispettaklu Stupend: Żanżan Kelma”. Il-ktieb isegwi l-istorja ta’ tifla “India” li tieħu sehem f’kompetizzjoni tal-ispellija. Kull kapitlu jibda b’kelma interessanti bil-Malti li tagħti ħjiel dwar dak li ser jiġri fil-kapitlu. Dawn il-kliem ġew magħqudin f’pakketti u ġew mgħotija lill-istudenti. Ms Roberta (assistent kap) ġietha l-idea biex norganizzaw kompetizzjoni. Flimkien mal-għalliema, ġew diskussi r-regoli u l-pakketti tal-kliem tqassmu lit-tfal.

Il-kompetizzjoni kienet maqsuma f’erba’ taqsimiet sakemm kellna tifel rebbieħ minn kull klassi. Fl-aħħar rebaħ tifel wieħed mill-klassijiet kollha tal-Prep 5.

Din l-inizjattiva għenet lis-subien jieħdu interess u jimirħu iktar fil-vokabularju u spellija tal-Malti.

It-tifel rebbieħ ta’ din il-kompetizzjoni huwa Enrico Bonavia (Prep 5 DD)!

Araw ir-ritratti hawnhekk

Sfida Assoluta

Eżerċizzju esklussiv li ngħata lis-subien kollha kienet sfida fejn min jirnexxilu joħloq storja u juża tal-anqas 20 mis-26 kelma li jibdew kull kapitlu, ikun inkurunat Maestru tal-Kitba!

It-tifel li għoġbu jidħol għal din l-isfida u ħareġ rebbieħ bħala l-Maestru tal-Kitba huwa Jake Said (Prep 5 DD)!

Din ta’ taħt hija l-istorja li kiteb Jake:

It-Tifel Dragun

Is-sena l-oħra, Elisa, John u jien waqafna b’kumbinazzjoni fuq gżira misterjuża, b’dgħajsa żgħira.

Il-gżira kienet kollha ramel, ħaxix u siġar. Meta ħarisna mill-bogħod rajna xena panoramika mill-isbaħ. Wara li mxejna ftit, rajna immaġini sorprendenti; tifel jitrasforma ruħu f’dragun. Konna ħosbiena x’ser naqbdu nagħmlu. Konna lkoll imbeżża’ ħafna, ħassejna ruħna mħawda x’ser naqbdu nagħmlu u mwerwra. Elisa, li kienet l-izgħar fostna, bdiet titriegħed ħafna u ħassitha skunċertata. Din il-kreatura kienet maestuża, kellha żewġt iġwienaħ ħomor, ras kbira sewda u denb twil kollu kuluri. B’dan l-avveniment ħassejna li d-dragun ser ikun diżastruż u ħa jkollna bżonn emerġenza biex naħarbu minn fuq din il-gżira. Id-dragun resaq lejna u staqsiena x’jisimna. John u Elisa stagħġbu ħafna meta raw li d-dragun jitkellem u li kien mans. Elisa, li kienet tifla biżbetka, ħassitha tittituba x’ser taqbad tagħmel imma kienet kuraġġuża biżżejjed li tagħmel pass ’il quddiem.

Kienet deċiżjoni għaqlija li nirrisponduh lura u Elisa irsistiet biex tkellmu, imma ħassitha skuraġġanti quddiem dan id-dragun tant enormi. John u jiena irrispondejna lura u għednielu li ġejna fuq din il-gżira misterjuża għax konna intlifna. Id-dragun qalilna li huwa jismu Peter u biex ma ngħidu xejn li konna rajnieh fuq din il-gżira. Aħna wegħednieh li mhu ser ngħidu xejn u qabel ma tlaqna irringrazzjajnieh għax tassew kien dragun gentili.

Din l-avventura tibqa’ żgur memorabbli għalina għax ma nistgħu ninsewha qatt u ma nistgħu ngħidu lil ħadd biha!

-Is-Sa Daphne u s-Sa Roberta

Prosit lil kulħadd!

***

Communications Officer Administrator
Communications Officer - St Aloysius College Malta

Bringing you all the latest College news and updates!

See the complete editorial

Latest news stories