Stqarrija mill‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja / Statement by the Church Schools Association

Jul 27, 2022

 Categories

  Tags

Latest news stories

* NOW OPEN * Sixth Form Online Application

** 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐅𝐎𝐑𝐌 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒 - 𝐒𝐓 𝐀𝐋𝐎𝐘𝐒𝐈𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐅𝐎𝐑𝐌 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 ** 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝: 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟒𝐭𝐡 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 – 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟖𝐭𝐡 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐧𝐨𝐨𝐧) ** TO APPLY, CLICK ON THE LINK BELOW **...

read more

Spotlight: Little Chefs Workshop

A simple wish turned into a workshop with our students’ fathers On the 13th June, we invited our students’ fathers and together with their child they had a cooking workshop, led by Chef Sean Gravina. Chef Gravina started off the session by asking the students whether...

read more

L‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja (CSA) hi dispjaċuta li d‑differenzi bejn il‑Bord tat‑Tmexxija tal‑Kulleġġ ta’ San Albert il‑Kbir u l‑kap tal‑istess kulleġġ, is‑Sur Mario Mallia, ma ġewx riżolti u wasslu għat‑tmiem tal‑impjieg tas‑Sur Mallia.

Mingħajr ma nidħlu fir‑raġunijiet tat‑tmiem tal‑ħidma tas‑Sur Mallia, l‑Assoċjazzjoni tixtieq tirrikonoxxi l‑kontribut siwi tiegħu għal inklużjoni ta’ diversi studenti u studenti minn realtajiet differenti. Is‑Sur Mallia dejjem fittex modi ġodda kif jista’ jsaħħaħ il‑pożizzjoni ta’ dawk inqas fortunati. L‑Assoċjazzjoni tirringrazzja lis‑Sur Mallia tal‑kontribut kbir li ta għal ħafna snin sabiex l‑iskejjel tal‑Knisja jkomplu jagħtu aktar każ lil min hu batut.

L‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja temmen bis‑sħiħ li l‑iskejjel tal‑Knisja għandhom jibqgħu jitmexxew permezz tal‑ħidma flimkien tal‑persuni lajċi u s‑saċerdoti reliġjużi u djoċesani, hekk kif diġà jseħħ fil‑maġġoranza tal‑iskejjel tal‑Knisja.

***

The Church Schools Association (CSA) is saddened that the differences between the Board of Governors of St Albert the Great College and its Head, Mr Mario Mallia, could not be reconciled and led to the decision to end Mr Mallia’s tenure as Head of School.

Notwithstanding the reasons for the dismissal of Mr Mallia, the Association wishes to acknowledge Mr Mallia’s valid contribution to the educational inclusion of disadvantaged students and of students from different backgrounds. He has always been looking for ways to improve the position of those less fortunate. The Association thanks Mr Mallia for his contribution to Church Schools over many years in caring for those less fortunate.

The Association of Church Schools strongly believes that Church Schools should continue to be led through the contribution of lay people and religious and diocesan priests together, as is the case in the majority of Church Schools.

Communications Officer Administrator
Communications Officer - St Aloysius College Malta

Bringing you all the latest College news and updates!

See the complete editorial

Latest news stories

Read: Letter to parents on teachers’ strike

A LETTER TO PARENTS BY THE SECRETERIAT FOR CATHOLIC EDUCATION ON THE INDUSTRIAL ACTION BY TEACHERS: Dear Parent, Legal Guardian, The Collective Agreement between the State and the Malta Union of Teachers (MUT), as well as the one between Church Authorities and the MUT...

* NOW OPEN * Sixth Form Online Application

** 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐅𝐎𝐑𝐌 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒 - 𝐒𝐓 𝐀𝐋𝐎𝐘𝐒𝐈𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐅𝐎𝐑𝐌 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 ** 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝: 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟒𝐭𝐡 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 – 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟖𝐭𝐡 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐧𝐨𝐨𝐧) ** TO APPLY, CLICK ON THE LINK BELOW **...