Stqarrija mill‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja / Statement by the Church Schools Association

Jul 27, 2022

 Categories

  Tags

Latest news stories

New Fitness Centre launched

A launch of the new Fitness Centre was held on Tuesday morning. Members from Vassallo, together with the administration of St. Aloysius College and P.E teachers of the school were present. The new fitness centre is part of a major investment in sport complex...

read more

L‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja (CSA) hi dispjaċuta li d‑differenzi bejn il‑Bord tat‑Tmexxija tal‑Kulleġġ ta’ San Albert il‑Kbir u l‑kap tal‑istess kulleġġ, is‑Sur Mario Mallia, ma ġewx riżolti u wasslu għat‑tmiem tal‑impjieg tas‑Sur Mallia.

Mingħajr ma nidħlu fir‑raġunijiet tat‑tmiem tal‑ħidma tas‑Sur Mallia, l‑Assoċjazzjoni tixtieq tirrikonoxxi l‑kontribut siwi tiegħu għal inklużjoni ta’ diversi studenti u studenti minn realtajiet differenti. Is‑Sur Mallia dejjem fittex modi ġodda kif jista’ jsaħħaħ il‑pożizzjoni ta’ dawk inqas fortunati. L‑Assoċjazzjoni tirringrazzja lis‑Sur Mallia tal‑kontribut kbir li ta għal ħafna snin sabiex l‑iskejjel tal‑Knisja jkomplu jagħtu aktar każ lil min hu batut.

L‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja temmen bis‑sħiħ li l‑iskejjel tal‑Knisja għandhom jibqgħu jitmexxew permezz tal‑ħidma flimkien tal‑persuni lajċi u s‑saċerdoti reliġjużi u djoċesani, hekk kif diġà jseħħ fil‑maġġoranza tal‑iskejjel tal‑Knisja.

***

The Church Schools Association (CSA) is saddened that the differences between the Board of Governors of St Albert the Great College and its Head, Mr Mario Mallia, could not be reconciled and led to the decision to end Mr Mallia’s tenure as Head of School.

Notwithstanding the reasons for the dismissal of Mr Mallia, the Association wishes to acknowledge Mr Mallia’s valid contribution to the educational inclusion of disadvantaged students and of students from different backgrounds. He has always been looking for ways to improve the position of those less fortunate. The Association thanks Mr Mallia for his contribution to Church Schools over many years in caring for those less fortunate.

The Association of Church Schools strongly believes that Church Schools should continue to be led through the contribution of lay people and religious and diocesan priests together, as is the case in the majority of Church Schools.

Communications Officer Administrator
Communications Officer - St Aloysius College Malta

Bringing you all the latest College news and updates!

See the complete editorial

Latest news stories

Students work on booklet with vegan recipes

The Ekoskola initiative encourages meat-free meals at least once a week, aiming to promote sustainability and environmental awareness among our school community. The demand of meat is associated with high levels of greenhouse gas emissions, deforestation, and water...

Indigenous trees planted as part of sport complex project

As the St Aloysius Sports Complex project is approaching the end later on this year, a short but significant ceremony was held at the Park tal-Majjistral organized jointly by St Aloysius College and the Vassallo Group in which a number of indigenous trees were...

Read: Letter to parents on teachers’ strike

A LETTER TO PARENTS BY THE SECRETERIAT FOR CATHOLIC EDUCATION ON THE INDUSTRIAL ACTION BY TEACHERS: Dear Parent, Legal Guardian, The Collective Agreement between the State and the Malta Union of Teachers (MUT), as well as the one between Church Authorities and the MUT...