AMDG: Ċelebrazzjoni tal-Ħajja Skolastika ġewwa l-Iskola Sekondarja

Mar 7, 2023

 Categories

  Tags

Latest news stories

Coming soon: SAC Talent Night 2023

Coming soon: SAC Talent Night 2023 'After four long years, we look forward to hosting you once again in the College Theatre. A lot is going on... Cast members are rehearsing, and stage crew members are working hard to set up lights, sound and vision. Many others are...

read more

Happy International Women’s Day!

TO ALL MEMBERS OF STAFF AT ST ALOYSIUS COLLEGE Dear female colleagues, Happy Women's day! We are very grateful for your valuable contribution to the educational community at St Aloysius College. We would like to share with you these words from Pope Francis: “That...

read more

Nhar it-Tnejn 6 ta’ Marzu u t-Tlieta 7 ta’ Marzu, ġew organizzati erbgħa sessjonijiet taċ-ċelebrazzjoni speċjali AMDG għall-istudenti tas-snin 3 – 5 (li kienu fis-snin 1 – 4 is-sena skolastika li għaddiet). Il-programm kien jinkludi varjeta’ ta’ mużika, zfin, diskorsi, vidjows, u preżentazzjoni ta’ ċertifikati għall-aspett ko-kurrikulari, pastorali, u akkademiku.

Fid-diskors ta’ merħba, ir-Rettur Patri Jimmy Bartolo sj semma kif ‘AMDG’, għall-aktar Glorja ta’ Alla, hija frażi li Sant’Injazju, il-fundatur tal-Ġiżwiti kien iħobb juża fil-kitbiet l-iktar importanti tiegħu. Kompla billi jferraħ lill-istudenti għall-kisbiet tagħkom fit-tagħlim ta’ suġġetti differenti, kif ukoll ta’ ħiliet differenti.

Tenna li t-tema li qed niffukaw fuqha din is-sena hija Bridges of Peace, u kif d-dinja bħalissa għandna bżonn il-paċi iktar minn qatt qabel. Issuġġerixxa tliet azzjonijiet biex naħdmu għall-paċi:

  1. Tgħallem aċċetta lil min hu differenti minnek.
  2. Tpattix lil min jagħmillek id-deni.
  3. Tolleranza żero għal kull forma ta’ bullying.

Id-diskorsi tal-għeluq saru mill-mistieden speċjali – ir-Reverendu Patrick Magro sj – li kien Rettur tal-Kulleġġ għal 10 snin u bħalissa jinsab fil-kariga ta’ Chaplain fl-Universita’ ta’ Malta.

Awguri lill-istudenti kollha tagħna u prosit lil kull min kien involut f’din l-okkażjoni tant sabiħa!

***

Segwi l-live stream fuq il-YouTube:

06/03/2023:

07/03/2023:

***

Communications Officer Administrator
Communications Officer - St Aloysius College Malta

Bringing you all the latest College news and updates!

See the complete editorial

Latest news stories